Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
<< Terug

Stichting Vervolgingsslachtoffers JAPPENKAMP

Stichting voor de belangen van de slachtoffers van de japanse concentratiekampen in Nederlands-IndiŽ
en andere door Japan bezette gebieden in Zuid-oost AziŽ.
Contact   Site Map   

Wist U dat ...


10 vragen over 55 jaar Nederlandse zorg voor ontheemde landgenoten uit Nederlands IndiŽ

WIST U DAT .....  
  1. het Nederland was dat aan Japan de oorlog verklaarde ? Maar de consequenties hiervan nog steeds niet volledig heeft aanvaard...
  2. Koningin Wilhelmina uit Londen in een radioboodschap, gericht aan haar onderdanen in Nederlands IndiŽ bekend maakte, dat alle schade die deze oorlogsverklaring tengevolge zou hebben, zou worden vergoed ? Een belofte die opeenvolgende Nederlandse regeringen tot op heden niet zijn nagekomen...
  3. de regering er bewust voor heeft gekozen - in tegenstelling tot Groot BrittanniŽ - om de Nederlandse bejaarden, vrouwen en kinderen niet naar veilig gebied (o.a.AustraliŽ) te evacueren ? De gevolgen hiervan waren tienduizenden doden en onnoemelijk veel leed...
  4. Nederland als enig land haar KNIL-militairen, waarvan er velen omkwamen, nooit volledig heeft uitbetaald ?
Slechts een kleine groep in Zuid Afrika opgeroepen Nederlanders werd volledig gerestitueerd. Dit gebeurde echter pas nŠ zeer grote druk van de Zuid Afrikaanse overheid en onder strikte geheimhouding van Nederlandse kant.
Tot op heden betekent deze morele Staatsschuld, die notabene niet vererfbaar werd gemaakt, een internationale schandvlek op het Nederlandse blazoen.
Vele oud-KNIL gedienden en hun nabestaanden ervaren het als de nagel aan hun doodkist...
  5. grote groepen repatrianten uit IndiŽ, de ontvangen kleding en huisvesting tot de laatste cent hebben moeten terugbetalen ? Een treurig voorbeeld van het barmhartige Nederland t.o.v. haar berooide terugkerende landgenoten...
  6. vanaf 1946 voor de repatrianten uit IndiŽ, alleen zij die in de Japanse concentratiekampen hadden gezeten, extra voedselbonnen ontvingen ? Nederland erkende blijkbaar dat juist deze groep het meeste te verduren had gehad en extra bijgespijkerd moest worden...
  7. diverse Nederlandse bedrijven in IndiŽ na de oorlog hun medewerkers 3Ĺ jaar gemist salaris wilden uitbetalen, maar dat de overheid hierop 80% (!) belasting wilde heffen ? Hierdoor gingen vele bedrijven niet tot uitbetaling over...
  8. Amerika de Japanners die na de aanval op Pearl Harbour in de USA werden geÔnterneerd, $ 20.000 per persoon uitbetaalde ? $ 20.000 is de internationale norm geworden voor schadeloosstelling aan overlevenden van de Japanse concentratiekampen...
  9. al kort na de oorlog de Nederlands Indische Bond van Ex-krijgsgevangenen en GeÔnterneerden (NIBEG) werd opgericht en dat deze bond een uitgebreid onderzoek deed naar verloren gegaan bezit onder de ex-geÔnterneerden ? Tot op heden heeft nooit enige regering dit rapport opgepakt en er werk van gemaakt. Nķ, na 55 jaar, zegt Minister Borst dat juist het gedeelte van de NIBEG gegevens over de particuliere claims ontbreekt aan haar archief...
10. Minister Borst de toekenning en verdeling van f. 350 miljoen uit handen heeft gegeven en het Indisch Platform heeft belast er uitvoering aan te geven ? Het gevolg is dat leden van het Indisch Platform nu reeds verklaren dat Nederlanders, die de Japanse concentratiekampen hebben overleefd, maar - veelal op instigatie van de regering - na de oorlog zijn geŽmigreerd, niet in aanmerking zouden komen voor een uitkering...
Henk Rasch - oprichter SVJ


<< Terug
Copyright © 2001-2004 Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ).
ABN-AMRO: 40.59.95.903 POSTBANK: 90.66.851
KvK te Amersfoort onder nr. 32087105
All Rights Reserved.

Site made and maintained by DutchTouch Webdesign