Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp
<< Terug

Stichting Vervolgingsslachtoffers JAPPENKAMP

Stichting voor de belangen van de slachtoffers van de japanse concentratiekampen in Nederlands-IndiŽ
en andere door Japan bezette gebieden in Zuid-oost AziŽ.
Contact   Site Map   

15 augustus 1945
Hirohito - De hele wereld heeft zich tegen onze belangen gekeerd.


Aan onze goede en loyale onderdanen
(14 augustus 1945, uit de New York Times)[1]

Nadat ik zeer diep heb nagedacht over de toestand in de wereld en de situatie, waarin Ons Keizerrijk verkeert, hebben Wij besloten om Onze toevlucht te nemen tot een uitzonderlijke maatregel.

Wij hebben Onze regering opdracht gegeven om de regeringen van de Verenigde Staten, Groot BrittanniŽ, China en de Sovjet Unie de boodschap over te brengen dat Ons Keizerrijk de voorwaarden aanvaardt van hun gezamenlijke verklaring (Potsdam, juli 1945).

Zowel het streven naar welvaart en geluk voor alle volkeren als de veiligheid en het welzijn van Onze Eigen onderdanen is de plechtige plicht die door Onze Keizerlijke Voorvaderen aan Ons werd doorgegeven en die Ons na aan het hart ligt.

Inderdaad, Wij hadden de oorlog verklaard aan Amerika en Engeland uit het oprechte verlangen het zelfbehoud van Japan en de duurzaamheid van Oost-AziŽ veilig te stellen, alhoewel het verre van Ons was om de soevereiniteit van andere naties te schenden, of Ons op enigerlei wijze in te laten met de uitbreiding van ons grondgebied.

Maar nu heeft de oorlog bijna vier jaar geduurd*. En niettegenstaande alle inspanningen van iedereen Ė de moedige strijd van Onze legers en de zeemacht, de toewijding en onverdroten inspanningen van de dienaren van Onze staat en de toegewijde dienstbaarheid van Onze 100 miljoen mensen, heeft de oorlog zich onontkoombaar niet tot voordeel van Japan ontwikkeld, terwijl de hele wereld zich tegen onze belangen heeft gekeerd.

Bovendien is de vijand begonnen om gebruik te maken van een nieuwe en uiterst wrede bom, waarvan de onmeetbare kracht om te vernietigen vele onschuldige levens heeft gekost. Wanneer Wij zouden doorvechten, zou dat niet alleen leiden tot de uiteindelijke ondergang en uitroeiing van het Japanse volk, maar van de hele menselijke beschaving.

Dit onder ogen ziende rees de vraag hoe Wij Onze miljoenen onderdanen het beste zouden kunnen beschermen en hoe Wij Ons zouden kunnen verzoenen met de geesten van Onze Keizerlijke Voorouders.

Dit is de reden waarom Wij de aanvaarding hebben bevolen van de voorwaarden van de gemeenschappelijke verklaring van de geallieerde machten.

Wij kunnen daarover alleen maar Onze diepste spijt betuigen tegenover Onze bevriende naties van Oost-AziŽ, die zo consequent met het Keizerrijk hebben meegewerkt aan de emancipatie van Oost-AziŽ.

Onze gedachten gaan uit naar de officieren, manschappen en anderen die aan het front zijn gevallen, en naar hen die op andere manieren zijn omgekomen en al degenen die door de dood beroofd zijn van een geliefde of familielid. Het doet Ons hart pijn, dag en nacht.

Het welzijn van de gewonden en de oorlogsslachtoffers en hun die have en goed hebben verloren is thans het onderwerp van Onze diepste zorg. De ontberingen en het lijden waarmee Onze natie vanaf vandaag zal worden onderworpen, zullen ongetwijfeld groot zijn.

Wij zijn Ons ten diepste bewust van de gevoelens van u allen, Onze onderdanen. Echter, het is conform de dictaten van de tijd en het lot dat wij het besluit hebben genomen om de weg te bereiden voor de Grote Vrede voor alle toekomstige generaties, door thans het onvermijdelijke te aanvaarden en te lijden wat geleden moet worden. Wij zijn in staat geweest op deze wijze miljoenen te redden en de structuur van de Keizerlijke Staat te behouden. Wij zijn altijd bij u - Onze trouwe en loyale onderdanen - terwijl Wij vertrouwen op uw trouw en rechtschapenheid.

Onthoudt u van elke uitbarsting van gevoelens die tot nodeloze complicaties zouden kunnen leiden, van broederlijke conflicten en strijd die wanorde te weeg kunnen brengen die u zal misleiden en er de oorzaak van kan worden dat u het vertrouwen van de wereldgemeenschap verliest.

Laat ons hele volk voortgaan als ťťn familie, van generatie tot generatie;
altijd vast in het geloof in de onvergankelijkheid van het goddelijk land en indachtig de zware last van de verantwoordelijkheden, en de lange weg erheen. Verenigt al uw krachten om u met overgave te wijden aan de opbouw van de toekomst. Onderhoudt de wegen van rechtschapenheid, de verhevenheid van de geest en werkt vastberaden, opdat u de ingeschapen glorie van de Keizerlijke Staat zult verhogen.

En tracht gelijke tred te houden met de vooruitgang van de wereld.


Hirohito, Keizer van Japan, 15 augustus 1945

Nederlandse versie:
Lilian Sluijter
Lid Support Groep SVJ

[1] Het datumverschil wordt veroorzaakt door het tijdverschil.
* de Keizer heeft het hier natuurlijk over de oorlog met Amerika , de UK en Nederland (v.a. 7 december 1941). Met Mantsjoerije en China was Japan al veel langer in oorlog (1932 resp. 1937).

Dank zij ons contact met de uitgever Roger Mansell in California hebben wij de hand weten te leggen op de Engelse versie van de radiorede van Keizer Hirohito, uitgesproken op 14 augustus 1945. Uw jarenlange beschermer en gastheer kondigt in deze rede de capitulatie van zijn Keizerrijk aan. Alleen dat doet hij wel in heel verhullende taal. Ter gelegenheid van de Herdenking van de capitulatie van Japan op 15 augustus, hierbij de Nederlandse versie.


<< Terug
Copyright © 2001-2004 Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ).
ABN-AMRO: 40.59.95.903 POSTBANK: 90.66.851
KvK te Amersfoort onder nr. 32087105
All Rights Reserved.

Site made and maintained by InternetSide